Thanh Toán


Mua hàng và thanh toán trực tiếp tại của hàng hoặc chuyển khoản.
Tài khoản 1: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu.
  • số TK: 6090205362392
  • Chủ tài khoản: Phan Văn Hiếu.
Tài khoản 2: ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu.
  • Số TK: 0081000968120
  • Chủ tài khoản: Phan Văn Hiếu.