GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

     Ngày 06/11/2012 Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đã cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho ông Phan Văn Hiếu (chủ Hộ kinh doanh Hải sản Anh Khôi Vũng Tàu), với việc chứng nhận này đảm bảo cho Hộ kinh doanh được bảo hộ nhãn hiệu đầy đủ, đám ứng yêu cầu của pháp luật về kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ.
giấy chứng nhận bản quyền tác giả
nhãn hiệu Anh Khôi đã được bảo hộ

           Đây là một minh chứng nữa về việc thực hiện tốt pháp luật của Hộ kinh doanh và là biện pháp phòng vệ thương mại để đáp ứng của xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế (bảo đảm khi hội nhập đầy đủ AFTA - Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN năm 2018). Với mô hình kinh doanh đi đầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ thương hiệu trước yêu cầu của tình hình thương mại quốc tế.
Mực Một nắng Vũng Tàu hân hạnh phục vụ quý khách!
Mời nhấn vào đây để tìm hiểu về Sản phẩm mực một nắng.