An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Giấy Chứng Nhận Tập Huấn Kiến Thức VSATTP


Nhân viên bán hàng của cửa hàng và các chi nhánh đều được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hệ thống cửa hàng của Anh Khôi đều có quy trình về bảo quản sản phẩm, đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.