Giấy chứng nhận ĐKKD


ĐKKD số: 49A8.020657/GCNKD-TC-KH
Ngày Cấp: 20/9/2012
Nơi Cấp: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Tp.Vũng Tàu.
Nghề Nghiệp KD chính: sản xuất buôn bán hải sản khô và đông lạnh


MST: 3501859704 
Do Chi Cục thuế thành phố Vũng Tàu cấp ngày 16/10/2012.