Các Loại Hải Sản khác

STT
Tên sản phẩm
Đơn vị tính
Giá bán
01
Nước mắm (500 ml)
Chai nhựa 500 ml
20.000
02
Nước mắm chai
Chai thủy tinh 500 ml
25.000
03
Nước mắm Như Ý
chai
15.000
04
Mắm ruốc xanh Trí Hải
17.000
05
Mắm ruốc vàng Trí Tải
20.000

Ghi chú: bảng giá này có hiệu lực trong tháng 11/2012, giá trên chưa tính chi phí vận chuyển và thay đổi phù hợp giữa trên cơ sở giá thị trường, đề nghị quý khách liên hệ trực tiếp tại quầy tính tiền hoặc qua số điện thoại 064.6.545.567 để biết thông tin chính xác trước khi đạt hàng).